Interaktivne vaje v tujih jezikih


Letos kot novost našim tečajnikom in inštruirancem ponujamo tudi interaktivne vaje.
Preizkusite se v vajah za angleški, nemški in italijanski jezik.

Angleščina
- slovnica: Pridevniki
- besedišče: V mestu

Nemščina
- slovnica: Določni členi
- besedišče: Dnevna soba

Italijanščina
- slovnica: Glagoli
- besedišče: V hotelu