JESENSKI JEZIKOVNI TEČAJI


Predviden začetek jesenskega semestra: po dogovoru. 

Vas zanima kako poteka ONLINE tečaj?
Prijavite se na brezplačni 30-minutni predstavitveni tečaj za jezik po vašem izboru. Udeležba na predstavitvenem tečaju, vas ne obvezuje k prijavi na tečaj.

TERMINI in CENIK

Tečaji potekajo 1x tedensko po 3 šolske ure.  

To jesen organiziramo 30-urne tečaje angleščine, nemščine in italijanščine. 

Prijavite se na tečaj začetne in nadaljevalne stopnje* ter konverzacije*.


*Pri nadaljevalnih stopnjah in konverzaciji je potrebno predhodno testiranje znanja jezika, da vas lahko uvrstimo v pravo skupino.

Vrste tečajev

Izbirate lahko med naslednjimi oblikami tečajev:
Skupinski tečaji
Individualni tečaji
Tečaji v dvojicah
Posebni tečaji

Več o posamezni obliki si preberite spodaj

Skupinski tečaji

Trajanje: 1 semester/45 ur (enkrat do dvakrat tedensko po 2 do 3 šolske ure)
Obseg: Tečaji obsegajo raznolike učne strategije, ki razvijajo funkcionalno rabo jezika, z utrjevanjem slovnice in besedišča. Izboljšujejo izgovorjavo ter slušno in bralno razumevanje. Na koncu vsakega tečaja sledi zaključni preizkus znanja, s pomočjo katerega lahko tečajniki preverijo svoje znanje in napredek. Ko tečajniki zaključijo začetni nivo, so sposobni osnovnega komuniciranja, vsaka nadaljnja stopnja pa omogoča čedalje bolj integrirano in funkcionalno uporabo jezika.

Komu so skupinski tečaji namenjeni: Skupinsko učenje v manjših skupinah od 4 do 6 udeležencev je učinkovita metoda učenja, kjer vsak tečajnik dobi veliko pozornosti učitelja, hkrati pa se s komunikacijo in sodelovanjem z drugimi udeleženci hitreje in v prijetnem vzdušju uči novega jezika. Skupinski tečaji so namenjeni vsem, ki želijo dinamično, intenzivno in zabavno učenje skozi interakcijo s sogovorci, saj je ravno druženje tisto, ki pogosto motivira posameznike k učinkovitejšemu napredku.

Prednosti skupinskih tečajev:
 • učenje z rojenimi govorci oz. učitelji, ki obvladajo jezik;
 • majhne homogene skupine tečajnikov s podobno stopnjo znanja;
 • intenzivno in razgibano učenje;
 • zagotovljena visoka pozornost učitelja;
 • hitro "skupinsko" napredovanje;
 • spoznavanje kulture iz prve roke.
Literatura in potrdilo o uspešnem zaključku: Učno gradivo ni všteto v ceno - katero gradivo boste potrebovali, boste izvedeli ob prijavi na tečaj. Ob uspešnem zaključku posameznega jezikovnega tečaja (t. j. pozitivnem opravljenem preizkusu znanja) prejmete potrdilo o opravljenem izobraževanju.

Individualni tečaji

Trajanje: po dogovoru (prilagodimo se potrebam posameznika)
Obseg: Z individualnim tečajem boste izjemno hitro napredovali in v kratkem času osvojili maksimalno znanje jezika. Individualno prilagojen program s poudarki na vaših potrebah ter nenehna komunikacija med udeležencem in predavateljem zagotavljata najhitrejši način učenja in razvijanja znanja tujega jezika. Ker so tudi urniki in trajanje tečaja prilagojeni individualnemu udeležencu, se jih boste lahko udeležili kljub morebitni časovni zasedenosti.

Komu so individualni tečaji namenjeni: Individualni tečaji so namenjeni predvsem tistim, ki so kakorkoli v časovni stiski in si želijo popolnoma prilagojen program njihovim potrebam/željam. Za individualni tečaj se odločajo pogosto tisti, ki potrebujejo izbran jezik iz poslovnih razlogov, tisti, ki se selijo v novo državo, posamezniki, katerih življenjski sopotniki so tujci ipd.

Prednosti individualnih tečajev:
 • teme in pristopi učenja prilagojeni potrebam udeleženca;
 • najhitrejša in najučinkovitejša oblika učenja tujega jezika;
 • časovna in prostorska prilagodljivost posamezniku;
 • stoodstotna učiteljeva pozornost in oseben učni pristop;
 • hitrejše napredovanje;
 • učinkovito učenje jezika in kulture s komuniciranjem z učiteljem, rojenim govorcem.
Literatura in potrdilo o uspešnem zaključku: Učno gradivo ni všteto v ceno - katero gradivo boste potrebovali, boste izvedeli ob prijavi na tečaj. Ob uspešnem zaključku individualnega jezikovnega tečaja (t. j. pozitivnem opravljenem preizkusu znanja) prejmete potrdilo o opravljenem izobraževanju.

Tečaji v dvojicah

Trajanje: po dogovoru (prilagodimo se potrebam dvojice)
Obseg: S tečejem v paru boste izjemno hitro napredovali in v kratkem času osvojili maksimalno znanje jezika. Ker delo poteka v dvojicah, je komunikacija neizogibna in vesčasna, kar hitro pripelje do želenih rezultatov. Priporočljivo je, da imata oba udeleženca podobno stopnjo znanja jezika, saj lažje postaneta enako hitro spretna pri uporabi novega jezika.

Komu so tečaji v dvojicah namenjeni:
 Individualno prilagojen program s poudarki na podobnih potrebah obeh udeležencev ter nenehna komunikacija zagotavljata zelo hitro prilagajanje in osvojitev novih znanj. Za tečaje v dvojicah se pogosto odločajo življenjski sopotniki, prijatelji, dijaki in študentje, ki v času izobraževanja jemljejo isto snov, čeprav predhodno poznavanje udeležencev ni nujno - tudi neznanci lahko hitro (pod pogojem, da imajo podobno stopnjo znanja) osvojijo nov jezik.

Prednosti tečajev v dvojicah:
 • izjemno hitra oblika učenja tujega jezika;
 • le dva udeleženca;
 • veliko timskega dela;
 • spodbujanje h kreativnemu razmišljanju;
 • veliko dodatnega didaktičnega gradiva;
 • učenje skozi interakcijo in pogovor.
Literatura in potrdilo o uspešnem zaključku: Učno gradivo ni všteto v ceno - katero gradivo boste potrebovali, boste izvedeli ob prijavi na tečaj. Ob uspešnem zaključku jezikovnega tečaja v dvojici (t. j. pozitivnem opravljenem preizkusu znanja) prejmete potrdilo o opravljenem izobraževanju.

Posebni tečaji

Trajanje: po dogovoru
Obseg: V današnjem hitro se razvijajočem trgu delovne sile, so raznolika znanja konkurenčna prednost vsakega posameznika, ki vstopa na trg, poleg tega pa tudi najuspešnejših podjetij. In ravno splošne komunikacijske veščine ter znanje tujih jezikov so ena izmed najpomembnejših. Posebni jezikovni tečaji so namenjeni vsem, ki želite zgraditi dobre ali izboljšati svoje komunikacijske veščine v enem izmed tujih jezikov. Namenjeni so tako posameznikom, kot tudi podjetjem, obsegajo pa vsakdanjo splošno poslovno korespondenco in korespondenco v turizmu.

Komu so posebni tečaji namenjeni: Posebni jezikovni tečaji se usmerjajo na učenje poslovne korespondence posameznikov, kot tudi skupin znotraj istega podjetja. Večinoma so povsem prilagojeni potrebam podjetja, zato so vsebine prikrojene temu, kar zaposlenim najbolj koristi pri njihovem vsakdanjem delu. Predvsem se usmerjajo na učenje poslovne korespondence in samostojne komunikacije na splošno ter med turističnimi delavci.

Prednosti posebnih tečajev:
 • spoznavanje vsakdanje poslovne korespondence;
 • učenje pravilnega naslavljanja oseb v tujem jezik;
 • intenzivno in razgibano učenje v skupini ali posamično;
 • gradivo in učne ure prilagojene vsakdanji jezikovni rabi skupine ali posameznika;
 • možnost organiziranja tečaja na sedežu podjetja ali v prostorih MINU;
 • visoka pozornost učitelja.
Literatura in potrdilo o uspešnem zaključku: Gradivo po dogovoru z naročnikom. Ob uspešnem zaključku jezikovnega tečaja v podjetju, ali kot posameznik (t. j. pozitivnem opravljenem preizkusu znanja) prejme vsak posameznik potrdilo o opravljenem izobraževanju